DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 07.05.2021 27.05.2021 Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 07.05.2021 - 182.07 kB
Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OZ - 07.05.2021 14.05.2021 Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OZ - 07.05.2021 - 115.55 kB
Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 24.03.2021 21.04.2021 Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 24.03.2021 - 196.43 kB
Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia OZ - 24.03.2021 07.04.2021 Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia OZ - 24.03.2021 - 124.98 kB
Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 28.12.2020 14.01.2021 Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 28.12.2020 - 182.59 kB
Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia OZ - 28.12.2020 07.01.2021 Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia OZ - 28.12.2020 - 118.27 kB
Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 04.09.2020 29.09.2020 Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 04.09.2020 - 199.78 kB
Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia OZ - 04.09.2020 21.09.2020 Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia OZ - 04.09.2020 - 117.89 kB
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu 15.06.2020 Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 29.05.2020 - 145.68 kB
Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu 08.06.2020 Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia OZ - 29.05.2020 - 115.02 kB