Úvod

202301240758360.img-9897-2

Vážení návštevníci,

dovoľte mi privítať Vás na webovej stránke obce Orlov.

Hlavným cieľom je poskytnúť Vám užitočné informácie a vedomosti o našej obci, v ktorej sa stretáva história so súčasnosťou, a tým získať prehľad o jej aktuálnom dianí.

Pevne verím, že  získané užitočné informácie a vedomosti zo všetkých oblastí života v našej obci využijete v náš spoločný prospech.

Dúfam, že tento spôsob získavania informácií prispeje k lepšej komunikácii medzi úradom a občanom.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri prezeraní našej webovej stránky.

 

Ján Hnat, starosta obce

Aktuality

Informácia o realizácii zisťovania cestovného ruchu v roku 2024
9.4.2024

Informácia o realizácii zisťovania cestovného ruchu v roku 2024

V priebehu roka 2024 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


Obmedzený prístup áut na cintorín.
3.4.2024

Obmedzený prístup áut na cintorín.

Vážení občania,
dnešným dňom sme obmedzili prístup áut na cintorín, ktoré ničia miesto odpočinku našich zosnulých. Buďme ohľaduplní k tomuto posvätnému miestu. V osobitných prípadoch si môžete vyzdvihnúť kľúč od rampy na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie.