Úvod

202301240758360.img-9897-2

Vážení návštevníci,

dovoľte mi privítať Vás na webovej stránke obce Orlov.

Hlavným cieľom je poskytnúť Vám užitočné informácie a vedomosti o našej obci, v ktorej sa stretáva história so súčasnosťou, a tým získať prehľad o jej aktuálnom dianí.

Pevne verím, že  získané užitočné informácie a vedomosti zo všetkých oblastí života v našej obci využijete v náš spoločný prospech.

Dúfam, že tento spôsob získavania informácií prispeje k lepšej komunikácii medzi úradom a občanom.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri prezeraní našej webovej stránky.

 

Ján Hnat, starosta obce

Aktuality

Oznam SAD Poprad
4.7.2024

Oznam SAD Poprad

Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že z dôvodu spustenia novej tarify IDS Východ, je potrebné, aby ste si na dopravnej karte skontrolovali SNR číslo. Karty, ktoré obsahujú 9 alebo 10 miestne SNR číslo nebudú od 4.7.2024 platné. Preto žiadame všetkých, ktorí takéto karty používajú, aby navštívili naše informačné centrum a vybavili si novú dopravnú kartu. Ďakujeme Vám za pochopenie.


ODSTÁVKA VODY
5.6.2024

ODSTÁVKA VODY

Oznamujeme Vám, že dňa 5.6.2024 a 6.6.2024 bude z dôvodu zakalenej vody vo VDJ prerušená dodávka pitnej vody v Orlove a Andrejovke.
Predpoklad obnovenia dodávky vody 6.6.2024 bezprostredne po odstránení závady.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou!

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.


Oznam
5.6.2024

Oznam

Vážení spoluobčania, evidujeme poruchu na prítokových prameňoch na vodojeme. Z uvedeného dôvodu nepoužívajte vodu na pitie. Zároveň Vám oznamujeme, že po obci bude prechádzať cisterna s pitnou vodou.


Hepatitída A
24.5.2024

Hepatitída A

V súvislosti s prebiehajúcou epidémiou vírusovej Hepatitídy typu A v okrese Stará Ľubovňa, RÚVZ v Starej Ľubovni zasiela zdravotno - výchovný materiál, aby bola zabezpečená, čo najvyššia informovanosť obyvateľov okresu Stará Ľubovňa.


Informácia o realizácii zisťovania cestovného ruchu v roku 2024
9.4.2024

Informácia o realizácii zisťovania cestovného ruchu v roku 2024

V priebehu roka 2024 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


Obmedzený prístup áut na cintorín.
3.4.2024

Obmedzený prístup áut na cintorín.

Vážení občania,
dnešným dňom sme obmedzili prístup áut na cintorín, ktoré ničia miesto odpočinku našich zosnulých. Buďme ohľaduplní k tomuto posvätnému miestu. V osobitných prípadoch si môžete vyzdvihnúť kľúč od rampy na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie.