Demografia

 
Počet obyvateľov k 31. 12. 2007800
Muži384
Ženy416
Predproduktívny vek (0-14)196
Predproduktívny muži211
Predproduktívny vek ženy177
Poproduktívny vek (55+Ž, 62+M)199
Celkový prírastok (úbytok) obyv9
Muži9
Ženy0
Počet obyvateľov odchádzajúcich za prácou142
Počet pracujúcich vo verejnom sektore116
Počet pracujúcich v súkromnom sektore198