Demografia

Demografia v obci Orlov za rok 2023

Obec Orlov a časť Andrejovka má k 1.1.2024 605 obyvateľov. V Orlove je k trvalému pobytu prihlásených 528 občanov a v časti obce Andrejovka 77. V Orlove máme 271 žien a 257 mužov. V Andrejovke máme 38 žien a 39 mužov. K prechodnému pobytu v obci je prihlásených 74 občanov. V roku 2023 sa v obci narodilo 8 detí, z toho 6 dievčat a 2 chlapci.Počet sobášov v obci bolo 5. Opustilo nás na večnosť 13 občanov obce, bolo to 5 žien a 8 mužov. Z obce sa odhlásilo z trvalého pobytu 7 občanov a prihlásilo sa na trvalý pobyt 14 občanov.Najstaršia žijúca žena dosiahla vek 90 rokov a najstarší žijúci muž dosiahol vek 93 rokov.

 
Počet obyvateľov k 31. 12. 2007800
Muži384
Ženy416
Predproduktívny vek (0-14)196
Predproduktívny muži211
Predproduktívny vek ženy177
Poproduktívny vek (55+Ž, 62+M)199
Celkový prírastok (úbytok) obyv9
Muži9
Ženy0
Počet obyvateľov odchádzajúcich za prácou142
Počet pracujúcich vo verejnom sektore116
Počet pracujúcich v súkromnom sektore198