Zástupca starostu

Filip Knapík

Bydlisko: Orlov 52

Poverenie a odmeňovanie zástupcu starostu obce:

K stiahnutiu