Komisie obecného zastupiteľstvaVolebné obdobie 2018 - 2022 

Na základe uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov č. 5 zo dňa 22.11.2018 bolo schválené zloženie komisie:

 

Komisia podľa čl 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

1. Ing. Anna Drobňáková - predseda

2. Miroslav Drobňák - člen

3. Marián Fuchs - člen

4. Ján Plavčan - člen

5. Michal Šujeta - člen

6. Zuzana Žiláková - člen

7. Miroslav Dopirák - člen, ktorý sa stane platným členom komisie po zložení sľubu poslanca

 Volebné obdobie 2014 - 2018 

Na základe uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov č. 1/II./2014 zo dňa 12.12.2014 bolo schválené zloženie komisií:

 

Komisia na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností

1. Jozef Kopaňák - predseda

2. Mária Dopiráková - člen

3. Zuzana Žiláková - člen

4. Michal Korduliak - člen

5. Renáta Knapíková - člen


Komisia na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov

1. Matej Leščinský - predseda

2. Bc. Lenka Daňková - člen

3. Mgr. Mária Hardoňová (Troščáková) - člen