DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 11.03.2022 23.03.2022 Zápisnica z 18. riadneho zasadanutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 11.03.2022 - 195.78 kB
Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 09.12.2021 19.01.2022 Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 9.12.2021 - 204.47 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 21.12.2021 -VZN--OBCE-ORLOV--č.-12021-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Orlov-a-časti-Andrejovka - 312.75 kB
Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 09.12.2021 21.12.2021 Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 09.12.2021 - 125.41 kB
Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 01.10.2021 27.10.2021 Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 01.10.2021 - 193.51 kB
Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 01.10.2021 14.10.2021 Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 01.10. 2021 - 132.09 kB
Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 24.06.2021 23.07.2021 Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 24.06.2021 - 197.04 kB
Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 24.06.2021 12.07.2021 Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 24.06.2021 - 117.42 kB
Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 07.05.2021 27.05.2021 Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 07.05.2021 - 182.07 kB
Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OZ - 07.05.2021 14.05.2021 Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OZ - 07.05.2021 - 115.55 kB