Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022, !!! DOPLNENÉ o opravené uznesenie č. 171 (15.07.2022) a opravené uznesenie č. 197 (22.07.2022) !!!

- !!! Doplnené opravené uznesenie č. 171 (15.07.2022) - !!! Doplnené opravené uznesenie č. 197 (22.07.2022)

K stiahnutiu