Hlavný kontrolór obce

Mária Tomková - výkon funkcie od 01.10.2019

hlavný kontrolór obce

 

Obec Orlov

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119

 

Telefón:  

E-mail: 


 


 

Ing. Martin Brilla - výkon funkcie do 30.06.2019

hlavný kontrolór obce

 

Obec Orlov

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119

 

Telefón:  

E-mail: 


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Orlov na I. polrok 2019