Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2018 - 2022

Miroslav Dopirák
Miroslav Drobňák
Ing. Anna Drobňáková
Marián Fuchs
Ján Plavčan
Michal Šujeta
Zuzana Žiláková

Volebné obdobie 2014 - 2018

Jozef Kopaňak
Michal Korduliak
Mária Dopiráková
Mária Troščáková, Mgr.
Zuzana Žiláková
Matej Leščinský
Lenka Daňková, Bc.

Volebné obdobie 2010 - 2014

Peter Argalassy
Mária Dopiraková
Mária Grajzingerová
Adriana Helemčinová
Renáta Knapíková
Jozef Kopaňak
Zuzana Žiláková

Volebné obdobie 2006 - 2010

Ladislav Gergelčík
Milan Havrila
Adriana Helemčinová
Mária Katucká
Renáta Knapíková
Margita Plavčanová
Helena Vargová