Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022 - 2026

Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP - zástupkyňa starostu

Marián Fuchs

Bc. Ivan Hric

Filip Knapík

Peter Matisko

Ing. Michal Šesták

Miroslava Vancová

Volebné obdobie 2018 - 2022

Miroslav Dopirák

Miroslav Drobňák - do 25.10.2021 (vzdanie sa mandátu poslanca OZ Obce Orlov)

Ing. Anna Drobňáková - do 22.11.2021 (vzdanie sa mandátu poslanca OZ Obce Orlov)

Marián Fuchs

Ján Plavčan

Michal Šujeta

Zuzana Žiláková

Mária Helemčínová - od 09.12.2021

Bc. Ivan Hric - od 11.03.2022

Volebné obdobie 2014 - 2018

Jozef Kopaňak
Michal Korduliak
Mária Dopiráková
Mária Troščáková, Mgr.
Zuzana Žiláková
Matej Leščinský
Lenka Daňková, Bc.

Volebné obdobie 2010 - 2014

Peter Argalassy
Mária Dopiraková
Mária Grajzingerová
Adriana Helemčinová
Renáta Knapíková
Jozef Kopaňak
Zuzana Žiláková

Volebné obdobie 2006 - 2010

Ladislav Gergelčík
Milan Havrila
Adriana Helemčinová
Mária Katucká
Renáta Knapíková
Margita Plavčanová
Helena Vargová