DokumentyDokumenty
Názov Dátum
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/2022 o určení výšky prísp. na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 07.09.2022 VZN OBCE ORLOV č. 22022 o určení výšky prísp. na čiast. úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v šk. jedálni v zriaď. pôsobnosti obce Orlov - 111.2 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 07.09.2022 VZN OBCE ORLOV č. 12022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno vzdelávacích zariadeniach - 116.03 kB
Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022 11.07.2022 Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022 - 281.23 kB
Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022, !!! DOPLNENÉ o opravené uznesenie č. 171 (15.07.2022) a opravené uznesenie č. 197 (22.07.2022) !!! 24.06.2022 Uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022 - 217.08 kB
Uznesenia z 18. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 11.03.2022 23.03.2022 Uznesenia z 18. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 11.03.2022 - 125.68 kB
Zápisnica z 18. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 11.03.2022 23.03.2022 Zápisnica z 18. riadneho zasadanutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 11.03.2022 - 195.78 kB
Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 09.12.2021 19.01.2022 Zápisnica zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 9.12.2021 - 204.47 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 21.12.2021 -VZN--OBCE-ORLOV--č.-12021-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Orlov-a-časti-Andrejovka - 312.75 kB
Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 09.12.2021 21.12.2021 Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 09.12.2021 - 125.41 kB
Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 01.10.2021 27.10.2021 Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 01.10.2021 - 193.51 kB