Štruktúrované formuláre na ÚPVS

Obec Orlov v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnila elektronickú službu na Ústrednom portáli verejných služieb - slovensko.sk

Prvou službou je všeobecná agenda. Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle orgánu verejnej moci čiže obci Orlov. Je plne elektronická, bez nutnosti navštíviť úrad alebo poštu.

Rýchly odkaz na elektronický formulár:

Do konca roka obec plánuje elekronizovať ďalšie formuláre.

 

Čo potrebujete aby ste mohli využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk?

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta)
 • nainštalovanú aplikáciu eID klient

 

Postup ako vybaviť agendu elektronicky 

 1. V prehliadači prejdite na elektronickú službu. Odkaz na službu nájdete v odkaze Nájsť službu na portáli


 1. Pokiaľ ešte nemáte nainštalovanú alebo spustenú aplikáciu eID klient, stránka Vám poskytne inštrukcie ako pokračovať.

 1. Následne si aplikácia eID klient vyžiada vloženie Vašej eID karty.

 

 1. Po vložení karty zadáte Váš bezpečnostný osobný kód (BOK).

 

 1. Zobrazí sa Vám príslušný elektronický formulár, ktorý vyplníte.

 

 1. Po vyplnení formulára môžete nahrať prílohy (ak je to potrebné). Formulár je možné podpísať elektronickým podpisom prostredníctvom D.Signer.

 

 1. Po odoslaní sa Vám zobrazí Vaša elektronická schránka.

 

 1. Vaše podanie sa nachádza medzi odoslanými správami. Do doručenej pošty pošty obdržíte dve správy:
 • potvrdenie o prijatí Vášho podania v ÚPVS - obdoba potvrdenia pri odoslaní listu na pošte
 • doručenku - potvrdenie, že správa bola doručená do schránky obce

Odpoveď Vám samospráva môže poslať priamo do Vašej schránky.

 

 1. TIP: Nastavenie emailových notifikácií o prijatí správy do schránky

Aby ste nemuseli schránku kontrolovať každý deň, odporúčame Vám nastaviť si notifikáciu o prijatí novej správy.