Evidencia do 05.2016

Číslo Typ Dátum Predmet Partner Cena
14/2016 Dohoda 25.04.2016 Prenájom sály kultúrneho domu Dominika Helemčinová 100 €
13/2016 Objednávka 19.04.2016 Montáž telefónnej ústredne Ben Tel s.r.o., Košice 589,20 €
12/2016 Faktúry 4.04.2016 Došlé faktúry 3/2016 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
11/2016 Faktúry 2.03.2016 Došlé faktúry 2/2016 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
10/2016 Zmluva 22.02.2016 O zriadení spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb Mesto
Stará Ľubovňa
9/2016 Dodatok k zmluve 16.02.2016 O poskytnutí finančného prispevku Úrad práce
8/2016 Dohoda 1.02.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB, a.s.
7/2016 Zmluva 1.02.2016 Zmluva o termínovanom úvere VÚB, a.s. 30 000 €
6/2016 Zmluva o dielo 28.01.2016 Dodávka merného zariadenia pre ČOV W-Control, s.r.o. 3 324 €
5/2016 Dohoda 27.01.2016 Prenájom sály kultúrneho domu Dominika Helemčinová 130 €
4/2016 Kúpna zmluva 15.01.2016 Elektrická trojpec Ivan Dvorožňák 400 €
3/2016 Zmluva 4.01.2016 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu PVPS, a.s. Výnosy za vodné
2/2016 Faktúry 4.01.2016 Došlé faktúry 12/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
1/2016 Dodatok k zmluve 2.01.2016 O prevádzke verejnej kanalizácie obce W-Control, s.r.o.
21/2015 Zmluva 31.12.2015 Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie obce W-Control, s.r.o. 3 343,91 €
20/2015 Zmluva o dielo 16.12.2015 Orlov škola - SO-02 Kotolňa K2 MŠ Tomáš Dinis 35 447,29 €
19/2015 Faktúry 3.12.2015 Došlé faktúry 11/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
18/2015 Príloha k zmluve 23.11.2015 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny RWEGROUP Na základe faktúr
17/2015 Faktúry 2.11.2015 Došlé faktúry 10/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
16/2015 Dodatok k zmluve 1.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve Ing. BC. Vadinová Hedviga 850 €
15/2015 Mandátna zmluva 16.10.2015 Stavebný dozor realizácie stavebného diela "ZŠsMŠ Orlov – Kotolňa K1" INPRO Poprad, s.r.o. 2 028,00 €
14/2015 Dohoda 14.10.2015 Dohoda o poskytnutí finančného prispevku Úrad práce Podľa dohody
13/2015 Faktúry 2.10.2015 Došlé faktúry 9/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
12/2015 Dodatok k zmluve 2.10.2015 Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 16.03.2011 Tomáš Dinis Upravená o inflačný koeficient
11/2015 Faktúry 3.09.2015 Došlé faktúry 8/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
10/2015 Faktúry 4.08.2015 Došlé faktúry 7/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
9/2015 Dohoda 8.07.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s.
8/2015 Zmluva 8.07.2015 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
7/2015 Faktúry 3.07.2015 Došlé faktúry 6/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
6/2015 Faktúry 3.06.2015 Došlé faktúry 5/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
5/2015 Zmluva 1.06.2015 Bezplatný prevod investičného objektu Prešovský samosprávny kraj 0 €
4/2015 Faktúry 4.05.2015 Došlé faktúry 4/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
3/2015 Faktúry 6.04.2015 Došlé faktúry 3/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
2/2015 Faktúry 2.03.2015 Došlé faktúry 2/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
1/2015 Faktúry 30.01.2015 Došlé faktúry 1/2015 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
14/2014 Faktúry 7.01.2015 Došlé faktúry 12/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
13/2014 Faktúry 1.12.2014 Došlé faktúry 11/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
12/2014 Faktúry 10.11.2014 Došlé faktúry 10/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
11/2014 Faktúry 2.10.2014 Došlé faktúry 9/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
10/2014 Faktúry 2.09.2014 Došlé faktúry 8/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
9/2014 Faktúry 5.08.2014 Došlé faktúry 7/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
8/2014 Zmluva 5.08.2014 Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Eurobau-JM s.r.o 18600,26 €
7/2014 Faktúry 1.07.2014 Došlé faktúry 6/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
6/2014 Faktúry 4.06.2014 Došlé faktúry 5/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
5/2014 Faktúry 30.04.2014 Došlé faktúry 4/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
4/2014 Faktúry 2.04.2014 Došlé faktúry 3/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
3/2014 Faktúry 5.03.2014 Došlé faktúry 2/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
2/2014 Faktúry 6.02.2014 Došlé faktúry 1/2014 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
1/2014 Zmluva 15.01.2014 Odstránenie havarijného stavu telocvične I. etapa Tomáš Dinis 35477,34 €
24/2013 Faktúry 2.01.2014 Došlé faktúry 12/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
23/2013 Faktúry 2.12.2013 Došlé faktúry 11/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
22/2013 Faktúry 5.11.2013 Došlé faktúry 10/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
21/2013 Faktúry 2.10.2013 Došlé faktúry 9/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
20/2013 Faktúry 3.09.2013 Došlé faktúry 8/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
19/2013 Faktúry 2.08.2013 Došlé faktúry 7/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
18/2013 Faktúry 28.06.2013 Došlé faktúry 6/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
17/2013 Dodatok k zmluve 3.06.2013 Prechod SKK na € Inpro Poprad, s.r.o. 8298,48 €
16/2013 Faktúry 31.05.2013 Došlé faktúry 5/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
15/2013 Zmluva 10.05.2013 Zmluva o prenájme pôdy AGROK, s.r.o. Topolčianky 118,38 €
14/2013 Faktúry 2.05.2013 Došlé faktúry 4/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
13/2013 Faktúry 2.04.2013 Došlé faktúry 3/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
12/2013 Zmluva 11.03.2013 Zmluva o dodávke tovaru LogicNet,
s.r.o.
1590 €
11/2013 Faktúry 28.02.2013 Došlé faktúry 2/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
10/2013 Zmluva 10.2.2013 Úhrada nákladov za odber elektrickej energie Podtatranská vodárenska spoločnosť,a.s. Na základe faktúr
9/2013 Zmluva 7.02.2013 Zmluva o dodávke tovaru MB&RZ,
s.r.o.
3685 €
8/2013 Zmluva 7.02.2013 Zmluva o dielo
Náučný filmový dokument
MARBIS, s.r.o. 7980 €
7/2013 Zmluva 7.02.2013 Zmluva o dielo
Publicita a informovanosť
Eko Consulting Group, s.r.o. 9775 €
6/2013 Zmluva 7.02.2013 Zmluva o poskytnutí služby
Externý manažment
Eko Consulting Group, s.r.o. 5585 €
5/2013 Zmluva 6.02.2013 Zmluva o poskytnutí služby
Slovensko-poľské rybárske dni
Eko Consulting Group, s.r.o. 3950 €
4/2013 Zmluva 6.02.2013 Zmluva o poskytnutí služby
Slovensko-poľské rybárske dni
Eko Consulting Group, s.r.o. 3600 €
3/2013 Zmluva 6.02.2013 Zmluva o dielo
Slovensko-poľské rybárske dni
Adin, s.r.o. 3982 €
2/2013 Faktúry 1.02.2013 Došlé faktúry 1/2013 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
1/2013 Zmluva 10.01.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Súkromné centrum voľného času 10 €
20/2012 Faktúry 25.01.2013 Došlé faktúry 12/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
19/2012 Zmluva 6.12.2012 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia regulácie tokov
Eurobau JM spol. s r.o. 1084183€
18/2012 Faktúry 30.11.2012 Došlé faktúry 11/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
17/2012 Faktúry 31.10.2012 Došlé faktúry 10/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
16/2012 Faktúry 30.09.2012 Došlé faktúry 9/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
15/2012 Faktúry 31.08.2012 Došlé faktúry 8/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
14/2012 Faktúry 31.07.2012 Došlé faktúry 7/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
13/2012 Faktúry 30.06.2012 Došlé faktúry 6/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
12/2012 Faktúry 31.05.2012 Došlé faktúry 5/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
11/2012 Faktúry 30.04.2012 Došlé faktúry 4/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
10/2012 Dodatok k zmluve 10.04.2012 Vypracovanie pravidelných monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy Mgr. R. Jurčišin JR Consulting Prešov Podľa dodatku
9/2011 Dodatok k zmluve 10.04.2012 Prenájom vodných tokov za účelom realizácie stavby protipovodňových opatrení Slovenský vodohospodársky podnik 2 € ročne
8/2012 Nájomná zmluva 10.04.2012 Prenájom vodných tokov do dočasného užívania na protipovodňové opatrenia Slovenský vodohospodársky podnik 2 € ročne
7/2012 Nájomná zmluva 10.04.2012 Prenájom pozemkov na protipovodňové opatrenia na miestných tokoch Slovenský pozemkový fond 40 € ročne
6/2012 Faktúry 31.03.2012 Došlé faktúry 3/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
5/2012 Faktúry 29.02.2012 Došlé faktúry 2/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
4/2012 Zmluva 17.02.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovisk EKOS, s.r.o.,
Stará Ľubovňa
Rámcová dohoda č.1/08
3/2012 Zmluva 1.02.2012 Dodatok ku zmluve o funkcii hlavného kontrolóra zo dňa 26.5.2011 Ing. Martin Brilla Na základe faktúry
2/2012 Faktúry 31.01.2012 Došlé faktúry 1/2012 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
1/2012 Zmluva 1.01.2012 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Orlov W-Control, s.r.o.
Poprad
2341,80 €
24/2011 Faktúry 31.12.2011 Došlé faktúry 12/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
23/2011 Faktúry 30.11.2011 Došlé faktúry 11/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
22/2011 Faktúry 31.10.2011 Došlé faktúry 10/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
21/2011 Zmluva 17.10.2011 Verejné obstarávania na protipovodňové opatrenia na miestných tokoch v obci Orlov Mgr. Ľubomír Jankura
LASACHI
6 000 €
20/2011 Faktúry 30.09.2011 Došlé faktúry 9/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
19/2011 Zmluva 5.09.2011 Realizácia divadelného predstavenia Divadlo
A. Duchnoviča
Prešov
500 €
18/2011 Faktúry 31.08.2011 Došlé faktúry 8/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
17/2011 Faktúry 31.07.2011 Došlé faktúry 7/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
16/2011 Zmluva 26.07.2011 Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti r. Hnatova
Orlov
2071,68 €
15/2011 Zmluva 6.07.2011 Poradenská a konzultačná činnosť: Protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch Ing. Vladimír Uram Prešov Na základe faktúry
14/2011 Zmluva 4.07.2011 Projektový manažment projektu: Protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch Mgr. R. Jurčišin JR Consulting Prešov Na základe faktúry
13/2011 Zmluva 4.07.2011 Stavebný dozor počas stavby: Protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch HYDROARCH, s.r.o. Prešov 33 960 €
12/2011 Faktúry 30.06.2011 Došlé faktúry 6/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
11/2011 Faktúry 31.05.2011 Došlé faktúry 5/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
10/2011 Zmluva 26.05.2011 Zmluva o funkcii hlavného kontrolóra Ing. Martin Brilla Na základe faktúry
9/2011 Faktúry 30.04.2011 Došlé faktúry 4/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
8/2011 Zmluva 29.04.2011 Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní TRUCKSTAV, s.r.o.
Orlov 46
89 892 €
7/2011 Zmluva 27.04.2011 Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení na miestných tokoch v obci Orlov Ing.arch. Ján Katuščák
Prešov
26 040 €
6/2011 Faktúry 31.03.2011 Došlé faktúry 3/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
5/2011 Zmluva 28.03.2011 Protipovodňové opatrenia na miestných tokoch v obci Orlov Ing.arch. Ján Katuščák
Prešov
27 000 €
4/2011 Zmluva
o dielo
16.03.2011 Stavebné dielo: ZŠ s MŠ Orlov – SO 01 Kotolňa K1 ZŠ Tomáš Dinis 59 916,42 €
3/2011 Faktúry 28.02.2011 Došlé faktúry 2/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
2/2011 Faktúry 31.01.2011 Došlé faktúry 1/2011 Podľa zoznamu dodavateľov Na základe faktúr
1/2011 Zmluva 28.02.2011 Zmluva o stravovaní ANOVA, Reštaurácia pod lipou, Plaveč Na základe faktúry
1/2008/Bio Zmluva 12.02.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovisk EKOS, s.r.o.,
Stará Ľubovňa
Rámcová dohoda č.1/08
068/2011 Zmluva 7.01.2011 Zmluva o poskytnutí programových licencií BrIS, a.s., Prešov Na základe faktúry
1/2010 Zmluva 4.11.2010 Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti r. Čižíkova
Orlov
1064,06 €