Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 01/2024 9.2.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2024 -   5 458,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2023 1.2.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2023 -   13 835,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18012024 18.1.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... Humanitarian, n.o. 45734461  300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská SITB-OO2-2023/001354-059 4.1.2024 predmetom daru hnuteľný majetok - počítač stolný, tlačiareň - multifunkčná, 2 čítacie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Faktúra došlá 11/2023 23.12.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2023 -   10 980,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2023 21.12.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2023 -   16 383,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2023/23 16.11.2023 Dohoda č. 03/2023/23 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky,... LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351  1 263,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/010/10 8.11.2023 Dohoda č. 23/38/010/10, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 100013521 8.11.2023 Zamestnávateľská zmluva č. 100013521 - úprava práv a povinností zmluvných strán pri... STABILITA, d.d.s., a.s. 36718556   
Detail Zmluva Odberateľská 27102023 3.11.2023 Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 27.10.2023 - prenájom sály KD od 04.11.2023 do 05.11.2023 Pe3x, s.r.o. 51323486  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2023 16.10.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2023 -   18 195,21 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 05102023 5.10.2023 Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 05.10.2023 - prenájom sály KD od 07.10.2023 do 08.10.2023 Pe3x, s.r.o. 51323486  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2023 22.9.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023 -   9 662,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_530 28.8.2023 Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_530 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových... Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská VP/23/04161/001 21.8.2023 Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04161/001 - predmet zmluvy: udelenie súhlasu - licencie... SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2023 15.8.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2023 -   10 562,19 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 22062023 10.8.2023 Darovacia zmluva zo dňa 22.06.2023 - predmetom darovania je finančný dar vo výške 100,- EUR,... Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_2023 8.8.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01/2023 - poskytnutie dotácie ako podiel na nákladoch... Pozemkové spoločenstvo - združenie bývalých urbarialistov a obyvateľov obce ORLOV 35523646  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08_08_2023 8.8.2023 Zmluva o dielo a licenčná zmluva - úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení a... Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP    
Detail Faktúra došlá 06/2023 11.7.2023 Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2023 -   11 364,57 EUR 
Export do csv