Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 06/2024 1.7.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2024 -   8 244,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2024 3.6.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2024 -   18 899,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2024 3.6.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2024 -   9 657,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20240430 9.5.2024 Darovacia zmluva zo dňa 30.04.2024 - na podporu kultúrneho života v obci oekostrom Service s.r.o. 55237363  200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20240408 9.5.2024 Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 08.04.2024 - prenájom sály KD od 18.05.2024 do 19.05.2024 Pe3x, s.r.o. 51323486  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20240424 9.5.2024 Dohoda zo dňa 24.04.2024 - VETERNÝ PARK - prenechanie hospodárskemu partnerovi právo: 1. túto... oekostrom Service s.r.o. 55237363  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19042024 22.4.2024 ZoD zo dňa 19.04.2024 - stavebné práce na zhotovení stavebného diela "Rozšírenie kapacít... EUROBAU - JM, spol. s r.o. 36508225  168 740,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03/2024 11.4.2024 Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09042024 11.4.2024 Zmluva o poskytnutí programového modulu prepojenia registratúry na ÚPVS - rozšírenie... IFOsoft s.r.o. 31666108   
Detail Faktúra došlá 03/2024 8.4.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2024 -   5 291,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9140078618 5.4.2024 Skupinové úrazové poistenie - poistenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri... UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501  5,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22.03.2024 5.4.2024 Zmluva o dielo zo dňa 22.03.2024 - záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa zákazku s... MSM - Pack, s.r.o., Prešov 36496669  179 903,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 324 0967 25.3.2024 Zmluva č. 324 0967 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26022024 21.3.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Odberateľská 24/38/060/96 21.3.2024 Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi, ktorý poskytuje úrad zo ŠR SR v zmysle zákona o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  9 418,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 24/038/054/23 21.3.2024 Dohoda č. 24/038/054/23 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  169,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024 17/2004 21.3.2024 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Orlov č. 17/2004 Príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  4 899,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00006331111 21.3.2024 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy OM: Andrejovka 325 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská ORD-14136520-M7M3W9 21.3.2024 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie - za cenu neregulovanú úradom Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá 02/2024 11.3.2024 Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2024 -   12 418,05 EUR 
Export do csv