Hospodárenie obce


Rok 2023


 Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025

Externé požiadavky k rozpočtu:

 


Rok 2022

  Oprava inej zrejmej nesprávnosti - chyba technického rázu:

  1) v pokračovaní tabuľky "Rozpočet obce k 31.12.2022" na strane 4 v riadku "Bežné výdavky" v stĺpci "Schválený rozpočet":

  Starý stav: 251 141,00

  Nový stav: 245 141,00

  2) v pokračovaní tabuľky "Rozpočet obce k 31.12.2022" na strane 4 v riadku "Kapitálové výdavky" v stĺpci "Schválený rozpočet": 

  Starý stav: 29 912,00

  Nový stav: 26 912,00

  Ostatné údaje ostávajú nezmenené.

 • Záverečný účet Obce Orlov za rok 2022 - NÁVRH (17.05.2023)

 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

ZŠ S MŠ ORLOV

 

OBEC ORLOV

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka 2022 (druhá aktualizácia) (03.11.2022)

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka 2022 (prvá aktualizácia) (19.07.2022)

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka 2022 (09.05.2022)

 

 

 

 


Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024

Externé požiadavky k rozpočtu:


Rok 2021

 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 

ZŠ s MŠ ORLOV

 

OBEC ORLOV

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2021 (tretia aktualizácia) (10.03.2022)

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2021 (druhá aktualizácia) (02.11.2021)

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2021 (prvá aktualizácia) (30.09.2021) 

Operatívna evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2021 (30.04.2021)

 


Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 


Rok 2020

 

 

 

Rozpočtové opatrenia 

Operatívna evidencia RO vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2020 (tretia aktualizácia) (09.02.2021)

Operatívna evidencia RO vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2020 (druhá aktualizácia) (21.12.2020)

 

 


Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

 


Rok 2019

 

 

 

Rozpočtové opatrenia 

Operatívna evidencia RO vykonaných v priebehu rozpočtového roka 2019

 


Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 

Externé požiadavky k rozpočtu:


Rok 2018

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2018 - schválený

Záverečný účet Obce Orlov za rok 2018 - NÁVRH

Plnenie rozpočtu 2018 - príjmy (obec)

Plnenie rozpočtu 2018 - výdavky (obec)

Plnenie rozpočtu 2018 (škola)

Upravený rozpočet a skutočnosť k 30.09.2018


Rok 2017

Upravený rozpočet a skutočnosť k 31.12.2017