DokumentyDokumenty
Názov Dátum
VZN OBCE ORLOV č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 05.01.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 12023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 108 kB
Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 05.01.2023 Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 - 181.62 kB
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 04.01.2023 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 - 131.87 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 07.12.2022 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022-1 - 195.93 kB
Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 01.12.2022 Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 25.11.2022 - 131.24 kB
Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 01.12.2022 Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 - 189.44 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 01.12.2022 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 - 123.5 kB
Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 10.11.2022 Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 - 131.05 kB
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 02.09.2022 10.10.2022 Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia oz, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 2.9.2022 - 202.11 kB
Uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 02.09.2022 09.09.2022 Uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 2.9.2022 - 148.72 kB