Združenia

Záujmové združenia v obci

  • SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Miestná organizácia Orlov
  • POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE Sanečkova - Údol - Miestná organizácia Orlov
  • POĽOVNÍCKY SPOLOK Čirč - Plaveč
  • TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Orlov - Futbalový klub
  • ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ - Základná organizácia Orlov
  • OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR