DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 24. mája 2019 v kancelárii starostu obce 03.06.2019 Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ 24.05.2019 - 133.93 kB
Záverečný účet Obce Orlov za rok 2018 03.06.2019 Záverečný účet obce Orlov za rok 2018_schválený - 1.42 MB
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Orlov za rok 2018 03.06.2019 Stan-ZU_Orlov2018 - 772.13 kB
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 08. marca 2019 v zasadačke Obecného úradu 18.03.2019 Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ_08.03.2019 - 98.15 kB
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 18. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 14.01.2019 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ_18.12.2018 - 202.14 kB
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2017 12.12.2018 Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2017 - 122.6 kB
Záverečný účet Obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 12.12.2018 Záverečný účet Obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - 358.78 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 07.12.2018 Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ_22.11.2018 - 173.83 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 07.12.2018 Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ_22.11.2018 - 227.58 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 01.08.2018 VZN č. 1_2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 182.74 kB