Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 08. marca 2019 v zasadačke Obecného úradu 18.03.2019 Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ_08.03.2019 - 98.15 kB
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 18. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 14.01.2019 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ_18.12.2018 - 202.14 kB
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2017 12.12.2018 Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2017 - 122.6 kB
Záverečný účet Obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 12.12.2018 Záverečný účet Obce Orlov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - 358.78 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 07.12.2018 Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ_22.11.2018 - 173.83 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 07.12.2018 Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ_22.11.2018 - 227.58 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 01.08.2018 VZN č. 1_2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 182.74 kB
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orlov 2015 - 2020 15.03.2018 PHSR Orlov 15.10.2015 schválený - 663.27 kB
Uznesenie z 13. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 17.01.2018 17.01.2018 Uznesenie z 13. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 17.01.2018 - 190.63 kB
VZN OBCE ORLOV č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v ŠSZ 17.01.2018 VZN č. 6_2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5_2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ... na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení - 942.86 kB