DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Uznesenia č. 32 – 45 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 27. marca 2023 04.04.2023 Uznesenia z 3. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 27.03.2023 (1) - 168.83 kB
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 2/2023 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Orlov 04.04.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 22023 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Orlov (1) - 149.02 kB
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 03.01.2023 16.01.2023 Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 3.1.2023 - 111.08 kB
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 03.01.2023 16.01.2023 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 3.1.2023 - 188.59 kB
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 16.01.2023 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 - 206.6 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 05.01.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 12023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 108 kB
Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 05.01.2023 Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 - 181.62 kB
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 04.01.2023 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 - 131.87 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 07.12.2022 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022-1 - 195.93 kB
Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 01.12.2022 Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 25.11.2022 - 131.24 kB