DokumentyDokumenty
Názov Dátum
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 03.12.2015 nariad16 - 345.56 kB
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 15.10.2015 16.10.2015 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.10.2015 - 106.79 kB
Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 15.10.2015 16.10.2015 Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.10.2015 - 87.53 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení na rok 2015 07.08.2015 nariad15b - 218.38 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach na rok 2015 07.08.2015 nariad15a - 165.74 kB
Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 06.08.2015 07.08.2015 Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2015 - 99.27 kB
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 06.08.2015 06.08.2015 Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2015 - 113.14 kB
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 04.06.2015 05.06.2015 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.06.2015 - 120.51 kB
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 04.06.2015 05.06.2015 Uznesenie z 2. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.06.2015 - 96.59 kB
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 05.03.2015 05.03.2015 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.03.2015 - 126.72 kB