DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Uznesenia zo 7. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 25.08.2023 - NEBOLO UZNÁŠANIASCHOPNÉ 22.09.2023
Uznesenia z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 08.09.2023 22.09.2023 Uznesenia z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 08.09.2023 - 188.17 kB
Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 25.08.2023 05.09.2023 Zápisnica zo 7. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 25.08.2023 - 70.22 kB
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 30.06.2023 01.08.2023 Zápisnica zo 6. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 30.06.2023 - 150.49 kB
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 02.06.2023 01.08.2023 Zápisnica z 5. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 02.06.2023 - 165.39 kB
Uznesenia zo 6. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 30.06.2023 14.07.2023 Uznesenia zo 6. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 30.06.2023 - 175.58 kB
Uznesenia z 5. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 02.06.2023 16.06.2023 Uznesenia z 5. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 02.06.2023 - 187.04 kB
Uznesenia č. 46 – 50 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 19. mája 2023 30.05.2023 Uznesenia zo 4. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 19.05.2023 - 148.29 kB
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 19.05.2023 30.05.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 19.05.2023 - 116.09 kB
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.03.2023 05.05.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 27.03.2023 - 127.02 kB