DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 07.12.2022 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022-1 - 195.93 kB
Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 01.12.2022 Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 25.11.2022 - 131.24 kB
Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 01.12.2022 Zápisnica z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 - 189.44 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 01.12.2022 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.11.2022 - 123.5 kB
Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 10.11.2022 Uznesenia z 21. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 27.10.2022 - 131.05 kB
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 02.09.2022 10.10.2022 Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia oz, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 2.9.2022 - 202.11 kB
Uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 02.09.2022 09.09.2022 Uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 2.9.2022 - 148.72 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/2022 o určení výšky prísp. na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 07.09.2022 VZN OBCE ORLOV č. 22022 o určení výšky prísp. na čiast. úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v šk. jedálni v zriaď. pôsobnosti obce Orlov - 111.2 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 07.09.2022 VZN OBCE ORLOV č. 12022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno vzdelávacích zariadeniach - 116.03 kB
Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022 11.07.2022 Zápisnica z 19. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 10.06.2022 - 281.23 kB