DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 22. novembra 2018 v zasadačke Obecného úradu 07.12.2018 Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ_22.11.2018 - 227.58 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 01.08.2018 VZN č. 1_2018 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie - 182.74 kB
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orlov 2015 - 2020 15.03.2018 PHSR Orlov 15.10.2015 schválený - 663.27 kB
Uznesenie z 13. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 17.01.2018 17.01.2018 Uznesenie z 13. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 17.01.2018 - 190.63 kB
VZN OBCE ORLOV č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 5/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v ŠSZ 17.01.2018 VZN č. 6_2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5_2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ... na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení - 942.86 kB
Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 05.12.2017 06.12.2017 Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov konaného dňa 05.12.2017 - 524.24 kB
Uznesenie z 12. riadneho zasadania OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 05.12.2017 06.12.2017 Uznesenie z 12. riadneho zasadania OZ konaného dňa 05.12.2017 - 155.74 kB
VZN OBCE ORLOV č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 2/2016 o financovaní ..., zriadených na území obce Orlov 05.12.2017 VZN č. 5_2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2016 (o financovaní ZUŠ, MŠ, ..., zriadených na území obce Orlov) - 157.58 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ... 05.12.2017 VZN č. 4:2017 o zmene a doplnení VZN č. 3_2016 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka) - 145.75 kB
VZN OBCE ORLOV č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN OBCE ORLOV č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ... 05.12.2017 VZN č. 4_2017 o zmene a doplnení VZN č. 3_2016 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Orlov a časti Andrejovka) - 145.78 kB