DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Žiadosť o súhlas na výrub drevín 31.01.2024 Žiadosť o súhlas na výrub drevín - 94.01 kB
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 29.12.2023 12.01.2024 Zápisnica z 12. zasadnutia, konaného dňa 29.12.2023 - 125.33 kB
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 15.12.2023 12.01.2024 Zápisnica z 11. zasadnutia, konaného dňa 15.12.2023 - 124.27 kB
Uznesenia z 12. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 29.12.2023 12.01.2024 Uznesenia z 12. zasadnutia, konaného dňa 29.12.2023 - 150.6 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 05.01.2024 VZN-OBCE-ORLOV--č.-32023-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady-na-území-obce-Orlov-a-časti-Andrejovka - 318.98 kB
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ORLOV NA OBDOBIE 2023 - 2030 04.01.2024 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ORLOV NA OBDOBIE 2023 - 2030 - 2.45 MB
Uznesenia z 11. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 15.12.2023 29.12.2023 Uznesenia z 11. zasadnutia, konaného dňa 15.12.2023 - 146.26 kB
Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.10.2023 15.11.2023 Zápisnica z 10. zasadnutia, konaného dňa 27.10.2023 - 122.35 kB
Uznesenia z 10. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 27.10.2023 10.11.2023 Uznesenia z 10. zasadnutia, konaného dňa 27.10.2023 - 139.7 kB
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 22.09.2023 20.10.2023 Zápisnica z 9. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 22.09.2023 - 141.09 kB