Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia OZ - 04.09.2020 21.09.2020 Uznesenia z 10. riadneho zasadnutia OZ - 04.09.2020 - 117.89 kB
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu 15.06.2020 Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 29.05.2020 - 145.68 kB
Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu 08.06.2020 Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia OZ - 29.05.2020 - 115.02 kB
Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 28. februára 2020 v kancelárii starostu obce 01.04.2020 Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 28.02.2020 - 149.18 kB
Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 28. februára 2020 v kancelárii starostu obce 09.03.2020 Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia OZ - 28.02.2020 - 114.59 kB
Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 13. decembra 2019 v zasadačke Obecného úradu 24.01.2020 Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 13.12.2019 - 149.26 kB
Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 13. decembra 2019 v zasadačke Obecného úradu 20.12.2019 Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia OZ - 13.12.2019 - 80.5 kB
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 13. decembra 2019 v zasadačke Obecného úradu 16.12.2019 Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018 - 2022, konaného dňa 13.12.2019 - 174.46 kB
VZN OBCE ORLOV č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka 29.11.2019 VZN č. 32019 schválené - 183.78 kB
VZN OBCE ORLOV č. 2/2019 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou zriadenej obcou Orlov 27.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Orlov č. 22019 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou zriadenej obcou Orlov - 98.22 kB