Úradná tabuľa

Oznámenie

Obec Orlov má úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu a na webových stránkach obce. Zverejňujú sa na nej dôležité skutočnosti a oznámenia týkajúce sa obce.

                                                 

30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 2/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 2/2017 o o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov


30.8.2017

NÁVRH VZN obce Orlov č. 1/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 1/2017 o zeleni a ochrane drevín na území obce Orlov

22.5.2017

ZMENA Pozvánka - X. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2017 o 14:30 hod. v kancelárii starostu obce.


19.5.2017

Pozvánka - X. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania, pozývame Vás na X. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 o 15:30 hod. v kancelárii starostu obce.


22.4.2017

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 01.05. do 31.05.2017 v čase od 08.00 hod. do 16.00 od. v priestoroch materskej školy.


12.4.2017

POZVÁNKA k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu do národného zoznamu

Zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu


31.3.2017

NOVÉ Oznámenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody VK na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

NOVÉ Oznámenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 - zmena na základe Potvrdenia o cene č. 0509/2017/V-PC vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví