DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 21.06.2024 09.07.2024 Zápisnica zo 14. zasadnutia, konaného dňa 21.06.2024 - 750.21 kB
Uznesenia zo 14. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 21.06.2024 08.07.2024 Uznesenia zo 14. zasadnutia, konaného dňa 21.06.2024 - 762.45 kB
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.03.2024 12.04.2024 Zápisnica z 13. zasadnutia, konaného dňa 28.03.2024 - 137 kB
Uznesenia z 13. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 28.03.2024 12.04.2024 Uznesenia z 13. zasadnutia, konaného dňa 28.03.2024 - 155.56 kB
Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 01.02.2024 Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 65.05 kB
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 01.02.2024 Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 63.88 kB
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023 31.01.2024 Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023 - 404 kB
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023. 31.01.2024 Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023 - 1.7 MB
Ohlásenie drobnej stavby 31.01.2024 Ohlásenie drobnej stavby - 83.95 kB
Žiadosť o stavebné povolenie 31.01.2024 Žiadosť o stavebné povolenie - 67.55 kB