NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/2019 o určení výšky prísp. na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 2/2022 (účinné od 12.08.2019 do 30.09.2022)

VZN k obedom 12019 - 94.38 kB