DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 01.02.2024 Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 65.05 kB
Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 01.02.2024 Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - 63.88 kB
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023 31.01.2024 Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023 - 404 kB
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023. 31.01.2024 Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam_platné od 1. 9. 2023 - 1.7 MB
Ohlásenie drobnej stavby 31.01.2024 Ohlásenie drobnej stavby - 83.95 kB
Žiadosť o stavebné povolenie 31.01.2024 Žiadosť o stavebné povolenie - 67.55 kB
Žiadosť o súhlas na výrub drevín 31.01.2024 Žiadosť o súhlas na výrub drevín - 94.01 kB
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 29.12.2023 12.01.2024 Zápisnica z 12. zasadnutia, konaného dňa 29.12.2023 - 125.33 kB
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 15.12.2023 12.01.2024 Zápisnica z 11. zasadnutia, konaného dňa 15.12.2023 - 124.27 kB
Uznesenia z 12. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 29.12.2023 12.01.2024 Uznesenia z 12. zasadnutia, konaného dňa 29.12.2023 - 150.6 kB