Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach na rok 2015 07.08.2015 nariad15a - 165.74 kB
Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 06.08.2015 07.08.2015 Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2015 - 99.27 kB
Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 06.08.2015 06.08.2015 Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2015 - 113.14 kB
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 04.06.2015 05.06.2015 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.06.2015 - 120.51 kB
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 04.06.2015 05.06.2015 Uznesenie z 2. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 04.06.2015 - 96.59 kB
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 05.03.2015 05.03.2015 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.03.2015 - 126.72 kB
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 05.03.2015 05.03.2015 Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.03.2015 - 126.76 kB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 12.12.2014 15.12.2014 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014 - 94.4 kB
NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 3/2014 o miestných daniach a poplatkoch na rok 2015 15.12.2014 nariad15 - 89.83 kB
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Orlov volebného obdobia 2014 - 2018, konaného dňa 12.12.2014 15.12.2014 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014 - 94.5 kB