Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2015 14.11.2019 Dodatok k servisnej zmluve 29/2015 - Predĺženie servisnej zmluvy na dobu 24 mesiacov - na... DD21 s.r.o. 43818030   
Detail Zmluva Odberateľská 27102023 3.11.2023 Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 27.10.2023 - prenájom sály KD od 04.11.2023 do 05.11.2023 Pe3x, s.r.o. 51323486  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 265/2019/OO 11.12.2019 Zmluva č. 265/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok... -   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26112020 30.11.2020 Zmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania... Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská 26022024 21.3.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS00006331111 21.3.2024 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy OM: Andrejovka 325 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Odberateľská 24/38/060/96 21.3.2024 Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi, ktorý poskytuje úrad zo ŠR SR v zmysle zákona o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  9 418,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 24/038/054/23 21.3.2024 Dohoda č. 24/038/054/23 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  169,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/060/72 17.3.2023 §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30294536  8 558,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/010/10 8.11.2023 Dohoda č. 23/38/010/10, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 23_02_2023 8.3.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Odberateľská 22062023 10.8.2023 Darovacia zmluva zo dňa 22.06.2023 - predmetom darovania je finančný dar vo výške 100,- EUR,... Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/564 13.12.2022 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30294536  553,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/010/47 30.11.2022 Dohoda č. 22/38/010/47 - predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30294536   
Detail Zmluva Dodávateľská 22.03.2024 5.4.2024 Zmluva o dielo zo dňa 22.03.2024 - záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa zákazku s... MSM - Pack, s.r.o., Prešov 36496669  179 903,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20240430 9.5.2024 Darovacia zmluva zo dňa 30.04.2024 - na podporu kultúrneho života v obci oekostrom Service s.r.o. 55237363  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20240424 9.5.2024 Dohoda zo dňa 24.04.2024 - VETERNÝ PARK - prenechanie hospodárskemu partnerovi právo: 1. túto... oekostrom Service s.r.o. 55237363  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20240408 9.5.2024 Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 08.04.2024 - prenájom sály KD od 18.05.2024 do 19.05.2024 Pe3x, s.r.o. 51323486  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20240208 26.2.2024 Zmluva o dielo č. 20240208 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Predmetom... IFOsoft s.r.o. 31666108  180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024 17/2004 21.3.2024 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Orlov č. 17/2004 Príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  4 899,42 EUR 
Export do csv