Zmluva č. 309070AA61

Typ: Dodávateľská
Číslo: 309070AA61    309070AA61
Predmet : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA61 - poskytnutie NFP na základe rozhodnutia č. NFP309070AA61 zo dňa 30.07.2021 
Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Adresa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 15.12.2021 
Dátum účinnosti: 26.1.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 20 262,00 EUR 
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AA61, Veľkosť: 554.46 kB
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AA61_príloha č. 1, Veľkosť: 1009.68 kB
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AA61_príloha č. 2, Veľkosť: 324.57 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku č. 309070AA61 - zmena celkovej dĺžky realizácie hlavných aktivít projektu

Dodatok: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku č. 309070AA61 - Zmena v Zmluve a jej prílohách a Dodatku č. 1 v časti ZMLUVNÉ STRANY v kontaktných údajoch Prijímateľa - mení sa číslo bankového účtu