Dodatok č. 309070AA61_1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 309070AA61_1    Dodatok č. 1
Predmet : Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku č. 309070AA61 - zmena celkovej dĺžky realizácie hlavných aktivít projektu 
Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Adresa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.4.2023 
Dátum účinnosti: 28.4.2023 
Platnosť do:  
  Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AA61_Dodatok č. 1, Veľkosť: 123.63 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA61 - poskytnutie NFP na základe rozhodnutia č. NFP309070AA61 zo dňa 30.07.2021