Zmluva č. 3/2022

Typ: Odberateľská
Číslo: 3/2022    3/2022
Predmet : Kúpna zmluva č. 3/2022 - pozemok, parcela reg. "C" KN č. 750/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 122 m2, LV č. 701, k. ú. Orlov, obec Orlov, okres Stará Ľubovňa v podiele 1/1  
Partner: Ján Hnat
IČO:
Adresa: Orlov 151, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 10.10.2022 
Dátum účinnosti: 11.10.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 29.9.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 366,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-32022.pdf, Veľkosť: 93.4 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 3/2022 zo dňa 29.09.2022