Zmluva č. 3/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 3/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 3/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-C 273/4 o výmere 880 m2, orná pôda, LV 919 
Partner: Miroslav Mindek a manž. Ivana Mindeková
IČO:
Adresa: 354, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 27.11.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 4 857,60 EUR 
  kupna-zmluva-c-3u.pdf, Veľkosť: 83.47 kB
Previazané dokumenty: