Dodatok č. 3/11052023

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3/11052023    Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Predmet : Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019 - zmena DIČ a IČ DPH 
Partner: FUN & PLAY s. r. o.
IČO: 50409743
Adresa: Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
Dátum zverejnenia: 15.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 12.5.2023 
Dátum účinnosti: 16.5.2023 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019, Veľkosť: 71.74 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ"