Dodatok č. 309070AA61_1 Dodatok č. 2

Typ: Dodávateľská
Číslo: 309070AA61_1 Dodatok č. 2    309070AA61_1 Dodatok č. 2
Predmet : Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku č. 309070AA61 - Zmena v Zmluve a jej prílohách a Dodatku č. 1 v časti ZMLUVNÉ STRANY v kontaktných údajoch Prijímateľa - mení sa číslo bankového účtu 
Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Adresa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dátum zverejnenia: 15.6.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 8.6.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA61, Veľkosť: 87.54 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA61 - poskytnutie NFP na základe rozhodnutia č. NFP309070AA61 zo dňa 30.07.2021