Dodatok č. 3

Typ: Odberateľská
Číslo: 3    
Predmet : Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 5/2018 zo dňa 31. mája 2018 
Partner: -
IČO:
Adresa: ,
Dátum zverejnenia: 16.12.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 13.12.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-3-k-najomnej-zmluve-c-52018-zo-d-a-31-05-2018.pdf, Veľkosť: 97.83 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Nájomná zmluva č. 5/2018 - pozemky parc. č. KN-C 227/1, 214, 227/5 a budova starej MŠ s.č. 31 na parc. č. 227/5