Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

201904041157520.unknown-1

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

 

 

 


* Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu


* Elektronická adresa (e-mailová) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností


* Informácie pre voliča


* Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 228/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu