Eurovoľby 2024

EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

K stiahnutiu

EUROVOĽBY 2024 - Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností

Obec Orlov vytvorila pre konanie Volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať

dňa 08.06.2024 dve volebné okrsky (v prílohe).

K stiahnutiu

EUROVOĽBY 2024 - Vyhlásenie volieb, informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil 

voľby do Európskeho parlamentu

a určil ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00

 

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania voľieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občna iného členského

štátu Erópskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovanie

 

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vole, Right to be elected, Registration of a citizen of other

Member State of the European Union in the lest of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

 

Členské štáty Európskej únie

European Union member countries

Tlačivá a vzorý

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane