Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

201808151552030.volby-urna-ilustrak-1

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019

               

 

 


Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019


Elektronická adresa (e-mailová) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností


Informácie pre voliča (Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania)


Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky(14. 01. 2019)