Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Uznesenia č. 46 – 50 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 19. mája 2023 30.05.2023 Uznesenia zo 4. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 19.05.2023 - 148.29 kB
Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 19.05.2023 30.05.2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 19.05.2023 - 116.09 kB
Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.03.2023 05.05.2023 Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 27.03.2023 - 127.02 kB
Uznesenia č. 32 – 45 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 27. marca 2023 04.04.2023 Uznesenia z 3. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 27.03.2023 (1) - 168.83 kB
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 2/2023 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Orlov 04.04.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 22023 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Orlov (1) - 149.02 kB
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 03.01.2023 16.01.2023 Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 3.1.2023 - 111.08 kB
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 03.01.2023 16.01.2023 Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 3.1.2023 - 188.59 kB
Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 16.01.2023 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 - 206.6 kB
VZN OBCE ORLOV č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Orlov 05.01.2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORLOV č. 12023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku - 108 kB
Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 05.01.2023 Zápisnica z 22. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2018-2022, konaného dňa 25.11.2022 - 181.62 kB