DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.10.2023 15.11.2023 Zápisnica z 10. zasadnutia, konaného dňa 27.10.2023 - 122.35 kB
Uznesenia z 10. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 27.10.2023 10.11.2023 Uznesenia z 10. zasadnutia, konaného dňa 27.10.2023 - 139.7 kB
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 22.09.2023 20.10.2023 Zápisnica z 9. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 22.09.2023 - 141.09 kB
Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 08.09.2023 06.10.2023 Zápisnica z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 08.09.2023 - 162.09 kB
Uznesenia z 9. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 22.09.2023 06.10.2023 Uznesenia z 9. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 22.09.2023 - 166.8 kB
Uznesenia zo 7. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 25.08.2023 - NEBOLO UZNÁŠANIASCHOPNÉ 22.09.2023
Uznesenia z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 08.09.2023 22.09.2023 Uznesenia z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 08.09.2023 - 188.17 kB
Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 25.08.2023 05.09.2023 Zápisnica zo 7. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 25.08.2023 - 70.22 kB
Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 30.06.2023 01.08.2023 Zápisnica zo 6. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 30.06.2023 - 150.49 kB
Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 02.06.2023 01.08.2023 Zápisnica z 5. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 02.06.2023 - 165.39 kB