Zmluva č. 02102019

Typ: Dodávateľská
Číslo: 02102019    
Predmet : Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ" 
Partner: Zahrajme sa s.r.o.
IČO: 50409743
Adresa: Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
Dátum zverejnenia: 14.10.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 7.9.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 26 904,00 EUR 
  zmluva-o-vykonani-prac.pdf, Veľkosť: 355.2 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o vykonaní prác, uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 02.10.2019 - zmena názvu zhotoviteľa

Dodatok: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019 - navýšenie ceny predmetu zmluvy: starý stav 26.904,00 EUR, nový stav 31 746,00 EUR

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019 - zmena DIČ a IČ DPH