Dodatok č. 1/19092022

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1/19092022    Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmet : Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o vykonaní prác, uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 02.10.2019 - zmena názvu zhotoviteľa 
Partner: FUN & PLAY s. r. o.
IČO: 50409743
Adresa: Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
Dátum zverejnenia: 27.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 19.9.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo.pdf, Veľkosť: 78.19 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ"