Uznesenia OZUznesenia OZ
Názov Dátum
Uznesenia z 10. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 27.10.2023 10.11.2023 Uznesenia z 10. zasadnutia, konaného dňa 27.10.2023 - 139.7 kB
Uznesenia z 9. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 22.09.2023 06.10.2023 Uznesenia z 9. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 22.09.2023 - 166.8 kB
Uznesenia zo 7. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 25.08.2023 - NEBOLO UZNÁŠANIASCHOPNÉ 22.09.2023
Uznesenia z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 08.09.2023 22.09.2023 Uznesenia z 8. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 08.09.2023 - 188.17 kB
Uznesenia zo 6. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 30.06.2023 14.07.2023 Uznesenia zo 6. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 30.06.2023 - 175.58 kB
Uznesenia z 5. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 02.06.2023 16.06.2023 Uznesenia z 5. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 02.06.2023 - 187.04 kB
Uznesenia č. 46 – 50 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 19. mája 2023 30.05.2023 Uznesenia zo 4. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 19.05.2023 - 148.29 kB
Uznesenia č. 32 – 45 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov, konaného dňa 27. marca 2023 04.04.2023 Uznesenia z 3. zasadnutia, volebného obdobia 2022-2023, konaného dňa 27.03.2023 (1) - 168.83 kB
Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 03.01.2023 16.01.2023 Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 3.1.2023 - 111.08 kB
Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia OZ, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 04.01.2023 Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia, volebného obdobia 2022-2026, konaného dňa 27.12.2022 - 131.87 kB