Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Elektronická adresa (e-mailová) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Orlov

 

Obec Orlov zverejňuje

 

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  pre voľby do Európskeho parlamentu 

 

starostaorlov@slnet.sk

 


   

Poštová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Orlov 

 

Obec Orlov zverejňuje

 

poštovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 

 

JUDr. Peter Timočko

starosta obce 

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119