Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 

Elektronická adresa (e-mailová) na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Orlov

 

Obec Orlov zverejňuje

 

elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

obecorlov@slnet.sk

 


 

Poštová adresa na doručovanie listinných žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Orlov

 

Obec Orlov zverejňuje

 

poštovú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119