Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Elektronická adresa ( e-mailová ) na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v obci Orlov 

Obec Orlov zverejňuje

elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

obecorlov@slnet.sk

 


 

 

Poštová adresa na doručovanie listinných žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v obci Orlov

Obec Orlov zverejňuje

poštovú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119