Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Elektronická adresa (e-mailová) na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Orlov

 

Obec Orlov zverejňuje

 

elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

 

obecorlov@slnet.sk

 


 

Poštová adresa na doručovanie listinných žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Orlov

 

Obec Orlov zverejňuje

 

poštovú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

 

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119