Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Elektronická adresa ( e-mailová ) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v obci Orlov

Obec Orlov zverejňuje

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

starostaorlov@slnet.sk

 


 

Poštová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v obci Orlov v listinnej forme

Obec Orlov zverejňuje

poštovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v listinnej forme

JUDr. Peter Timočko 

starosta obce

Obecný úrad Orlov

065 43 Orlov 119