NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení na rok 2015

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 5/2015 (účinné od 24.08.2015 do 31.12.2015)
nariad15b - 218.38 kB