NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach na rok 2015

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 4/2015 (účinné od 24.08.2015 do 31.12.2015)
nariad15a - 165.74 kB